รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 01 ทุ่งบัว-ทุ่งเมร กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 02 โตนดด้วน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 03 คลองโหน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 04 ม่วงงาม กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้