รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 01 ทุ่งบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 02 แหลมยาง เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 03 ไร่ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 04 แหลมบ่อท่อ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 05 ยางทอง เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 06 แหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 07 เกาะใหญ่ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 08 คูลา เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 09 แหลมชัน เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้