รหัสไปรษณีย์ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 01 เขาใน เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 02 รัดปูน เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 03 เชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 04 เชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้