รหัสไปรษณีย์ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 01 โคกพระ โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 02 กาหรำ โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 03 โคกแห้ว โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 04 โรง โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 05 โรง โรง กระแสสินธุ์ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้