รหัสไปรษณีย์ สงขลา

0
จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์
สงขลา อำเภอนาทวี ฉาง 90160
สงขลา อำเภอนาทวี นาหมอศรี 90160
สงขลา อำเภอนาทวี คลองทราย 90160
สงขลา อำเภอนาทวี ปลักหนู 90160
สงขลา อำเภอนาทวี ท่าประดู่ 90160
สงขลา อำเภอนาทวี สะท้อน 90160
สงขลา อำเภอนาทวี ทับช้าง 90160
สงขลา อำเภอนาทวี ประกอบ 90160
สงขลา อำเภอนาทวี คลองกวาง 90160
สงขลา อำเภอเทพา เทพา 90150
สงขลา อำเภอเทพา ปากบาง 90150
สงขลา อำเภอเทพา เกาะสะบ้า 90150
สงขลา อำเภอเทพา ลำไพล 90260
สงขลา อำเภอเทพา ท่าม่วง 90150
สงขลา อำเภอเทพา วังใหญ่ 90260
สงขลา อำเภอเทพา สะกอม 90150
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย ทุ่งพอ 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย เปียน 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย บ้านโหนด 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย จะแหน 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย คูหา 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย เขาแดง 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย บาโหย 90210
สงขลา อำเภอสะบ้าย้อย ธารคีรี 90210
สงขลา อำเภอระโนด ระโนด 90140
สงขลา อำเภอระโนด คลองแดน 90140
สงขลา อำเภอระโนด ตะเครียะ 90140
สงขลา อำเภอระโนด ท่าบอน 90140
สงขลา อำเภอระโนด บ้านใหม่ 90140
สงขลา อำเภอระโนด บ่อตรุ 90140
สงขลา อำเภอระโนด ปากแตระ 90140
สงขลา อำเภอระโนด พังยาง 90140
สงขลา อำเภอระโนด ระวะ 90140
สงขลา อำเภอระโนด วัดสน 90140
สงขลา อำเภอระโนด บ้านขาว 90140
สงขลา อำเภอระโนด แดนสงวน 90140
สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ เกาะใหญ่ 90270
สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ โรง 90270
สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ เชิงแส 90270
สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 90270
สงขลา อำเภอรัตภูมิ กำแพงเพชร 90180
สงขลา อำเภอรัตภูมิ ท่าชะมวง 90180
สงขลา อำเภอรัตภูมิ คูหาใต้ 90180
สงขลา อำเภอรัตภูมิ ควนรู 90180
สงขลา อำเภอรัตภูมิ เขาพระ 90180
สงขลา อำเภอสะเดา สะเดา 90120
สงขลา อำเภอสะเดา ปริก 90120
สงขลา อำเภอสะเดา พังลา 90170
สงขลา อำเภอสะเดา สำนักแต้ว 90120
สงขลา อำเภอสะเดา ทุ่งหมอ 90240
สงขลา อำเภอสะเดา ท่าโพธิ์ 90170
สงขลา อำเภอสะเดา ปาดังเบซาร์ 90240
สงขลา อำเภอสะเดา สำนักขาม 90120
สงขลา อำเภอสะเดา เขามีเกียรติ 90170
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ควนลัง 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ คูเต่า 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ คอหงส์ 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ คลองแห 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ฉลุง 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ทุ่งใหญ่ 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ทุ่งตำเสา 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ท่าข้าม 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ น้ำน้อย 90110
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ บ้านพรุ 90250
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ พะตง 90230
สงขลา อำเภอนาหม่อม นาหม่อม 90310
สงขลา อำเภอนาหม่อม พิจิตร 90310
สงขลา อำเภอนาหม่อม ทุ่งขมิ้น 90310
สงขลา อำเภอนาหม่อม คลองหรัง 90310
สงขลา อำเภอควนเนียง รัตภูมิ 90220
สงขลา อำเภอควนเนียง ควนโส 90220
สงขลา อำเภอควนเนียง ห้วยลึก 90220
สงขลา อำเภอควนเนียง บางเหรียง 90220
สงขลา อำเภอบางกล่ำ บางกล่ำ 90110
สงขลา อำเภอบางกล่ำ ท่าช้าง 90110
สงขลา อำเภอบางกล่ำ แม่ทอม 90110
สงขลา อำเภอบางกล่ำ บ้านหาร 90110
สงขลา อำเภอสิงหนคร ชิงโค 90280
สงขลา อำเภอสิงหนคร สทิงหม้อ 90280
สงขลา อำเภอสิงหนคร ทำนบ 90280
สงขลา อำเภอสิงหนคร รำแดง 90330
สงขลา อำเภอสิงหนคร วัดขนุน 90330
สงขลา อำเภอสิงหนคร ชะแล้ 90330
สงขลา อำเภอสิงหนคร ปากรอ 90330
สงขลา อำเภอสิงหนคร ป่าขาด 90330
สงขลา อำเภอสิงหนคร หัวเขา 90280
สงขลา อำเภอสิงหนคร บางเขียด 90330
สงขลา อำเภอสิงหนคร ม่วงงาม 90330
สงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง 90230
สงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง ทุ่งลาน 90230
สงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง โคกม่วง 90230
สงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง คลองหลา 90115

 

 

ทิ้งคำตอบไว้