รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
90270 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90000 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
90000 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
90000 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
90100 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90000 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90100 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90190 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
90190 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
90190 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
90190 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
90190 ชุมพล สทิงพระ สงขลา
90190 คลองรี สทิงพระ สงขลา
90190 คูขุด สทิงพระ สงขลา
90190 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
90190 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
90190 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
90190 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90130 บ้านนา จะนะ สงขลา
90130 ป่าชิง จะนะ สงขลา
90130 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
90130 สะกอม จะนะ สงขลา
90130 นาหว้า จะนะ สงขลา
90130 นาทับ จะนะ สงขลา
90130 น้ำขาว จะนะ สงขลา
90130 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90130 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
90130 จะโหนง จะนะ สงขลา
90130 คู จะนะ สงขลา
90130 แค จะนะ สงขลา
90130 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
90130 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90160 นาทวี นาทวี สงขลา
90160 ฉาง นาทวี สงขลา
90160 นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90160 คลองทราย นาทวี สงขลา
90160 ปลักหนู นาทวี สงขลา
90160 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
90160 สะท้อน นาทวี สงขลา
90160 ทับช้าง นาทวี สงขลา
90160 ประกอบ นาทวี สงขลา
90160 คลองกวาง นาทวี สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90150 เทพา เทพา สงขลา
90150 ปากบาง เทพา สงขลา
90150 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
90260 ลำไพล เทพา สงขลา
90150 ท่าม่วง เทพา สงขลา
90260 ท่าม่วง เทพา สงขลา
90260 วังใหญ่ เทพา สงขลา
90150 สะกอม เทพา สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90210 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
90210 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
90210 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
90210 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
90210 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
90210 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
90210 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
90210 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
90210 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90140 ระโนด ระโนด สงขลา
90140 คลองแดน ระโนด สงขลา
90140 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90140 ท่าบอน ระโนด สงขลา
90140 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
90140 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
90140 ปากแตระ ระโนด สงขลา
90140 พังยาง ระโนด สงขลา
90140 ระวะ ระโนด สงขลา
90140 วัดสน ระโนด สงขลา
90140 บ้านขาว ระโนด สงขลา
90140 แดนสงวน ระโนด สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90180 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90180 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90180 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
90180 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90220 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90180 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90120 สะเดา สะเดา สงขลา
90120 ปริก สะเดา สงขลา
90170 พังลา สะเดา สงขลา
90120 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
90240 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
90170 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
90240 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
90120 สำนักขาม สะเดา สงขลา
90320 สำนักขาม สะเดา สงขลา
90170 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
90110 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
90110 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
90110 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
90112 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
90110 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
90110 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
90110 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
90110 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
90110 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
90110 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
90110 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
90250 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
90230 พะตง หาดใหญ่ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90310 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
90310 พิจิตร นาหม่อม สงขลา
90310 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
90310 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
90220 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90220 ควนโส ควนเนียง สงขลา
90220 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
90220 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90110 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
90110 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
90110 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
90110 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90280 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90280 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
90280 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
90330 รำแดง สิงหนคร สงขลา
90330 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90330 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
90330 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90330 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
90280 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
90330 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90330 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90230 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
90230 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
90115 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
90230 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
90110 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้