รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90130 บ้านนา จะนะ สงขลา
90130 ป่าชิง จะนะ สงขลา
90130 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
90130 สะกอม จะนะ สงขลา
90130 นาหว้า จะนะ สงขลา
90130 นาทับ จะนะ สงขลา
90130 น้ำขาว จะนะ สงขลา
90130 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90130 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
90130 จะโหนง จะนะ สงขลา
90130 คู จะนะ สงขลา
90130 แค จะนะ สงขลา
90130 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
90130 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้