รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90160 นาทวี นาทวี สงขลา
90160 ฉาง นาทวี สงขลา
90160 นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90160 คลองทราย นาทวี สงขลา
90160 ปลักหนู นาทวี สงขลา
90160 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
90160 สะท้อน นาทวี สงขลา
90160 ทับช้าง นาทวี สงขลา
90160 ประกอบ นาทวี สงขลา
90160 คลองกวาง นาทวี สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้