รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90310 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
90310 พิจิตร นาหม่อม สงขลา
90310 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
90310 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
90220 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90220 ควนโส ควนเนียง สงขลา
90220 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
90220 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้