รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90120 สะเดา สะเดา สงขลา
90120 ปริก สะเดา สงขลา
90170 พังลา สะเดา สงขลา
90120 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
90240 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
90170 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
90240 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
90120 สำนักขาม สะเดา สงขลา
90320 สำนักขาม สะเดา สงขลา
90170 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้