รหัสไปรษณีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
90110 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
90110 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
90110 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
90112 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
90110 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
90110 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
90110 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
90110 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
90110 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
90110 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
90110 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
90250 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
90230 พะตง หาดใหญ่ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้