รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90150 เทพา เทพา สงขลา
90150 ปากบาง เทพา สงขลา
90150 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
90260 ลำไพล เทพา สงขลา
90150 ท่าม่วง เทพา สงขลา
90260 ท่าม่วง เทพา สงขลา
90260 วังใหญ่ เทพา สงขลา
90150 สะกอม เทพา สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้