รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

0

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90000 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
90000 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
90000 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
90100 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90000 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90100 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้