รหัสไปรษณีย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แขวง รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
แขวงวัดอรุณ 10600
แขวงวัดท่าพระ 10600

  • รหัสไปรษณีย์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้