รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001ทุ่งบัว-ทุ่งเมรกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา9027002โตนดด้วนกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา9027003คลองโหนกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา9027004ม่วงงามกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001ทุ่งบัวเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027002แหลมยางเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027003ไร่เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027004แหลมบ่อท่อเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027005ยางทองเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027006แหลมหาดเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027007เกาะใหญ่เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027008คูลาเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027009แหลมชันเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001เขาในเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา9027002รัดปูนเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา9027003เชิงแสเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา9027004เชิงแสเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001โคกพระโรงกระแสสินธุ์สงขลา9027002กาหรำโรงกระแสสินธุ์สงขลา9027003โคกแห้วโรงกระแสสินธุ์สงขลา9027004โรงโรงกระแสสินธุ์สงขลา9027005โรงโรงกระแสสินธุ์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90230คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา90230ทุ่งลานคลองหอยโข่งสงขลา90115โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา90230โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา90110คลองหลาคลองหอยโข่งสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90280ชิงโคสิงหนครสงขลา90280สทิงหม้อสิงหนครสงขลา90280ทำนบสิงหนครสงขลา90330รำแดงสิงหนครสงขลา90330วัดขนุนสิงหนครสงขลา90330ชะแล้สิงหนครสงขลา90330ปากรอสิงหนครสงขลา90330ป่าขาดสิงหนครสงขลา90280หัวเขาสิงหนครสงขลา90330บางเขียดสิงหนครสงขลา90330ม่วงงามสิงหนครสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90110บางกล่ำบางกล่ำสงขลา90110ท่าช้างบางกล่ำสงขลา90110แม่ทอมบางกล่ำสงขลา90110บ้านหารบางกล่ำสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90310นาหม่อมนาหม่อมสงขลา90310พิจิตรนาหม่อมสงขลา90310ทุ่งขมิ้นนาหม่อมสงขลา90310คลองหรังนาหม่อมสงขลา90220รัตภูมิควนเนียงสงขลา90220ควนโสควนเนียงสงขลา90220ห้วยลึกควนเนียงสงขลา90220บางเหรียงควนเนียงสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด 90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 90110 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 90110 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 90110 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 90110 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 90250 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90230 พะตง หาดใหญ่ สงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90120สะเดาสะเดาสงขลา90120ปริกสะเดาสงขลา90170พังลาสะเดาสงขลา90120สำนักแต้วสะเดาสงขลา90240ทุ่งหมอสะเดาสงขลา90170ท่าโพธิ์สะเดาสงขลา90240ปาดังเบซาร์สะเดาสงขลา90120สำนักขามสะเดาสงขลา90320สำนักขามสะเดาสงขลา90170เขามีเกียรติสะเดาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90180กำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา90180ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา90180คูหาใต้รัตภูมิสงขลา90180ควนรูรัตภูมิสงขลา90220ควนรูรัตภูมิสงขลา90180เขาพระรัตภูมิสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90140ระโนดระโนดสงขลา90140คลองแดนระโนดสงขลา90140ตะเครียะระโนดสงขลา90140ท่าบอนระโนดสงขลา90140บ้านใหม่ระโนดสงขลา90140บ่อตรุระโนดสงขลา90140ปากแตระระโนดสงขลา90140พังยางระโนดสงขลา90140ระวะระโนดสงขลา90140วัดสนระโนดสงขลา90140บ้านขาวระโนดสงขลา90140แดนสงวนระโนดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90210สะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา90210ทุ่งพอสะบ้าย้อยสงขลา90210เปียนสะบ้าย้อยสงขลา90210บ้านโหนดสะบ้าย้อยสงขลา90210จะแหนสะบ้าย้อยสงขลา90210คูหาสะบ้าย้อยสงขลา90210เขาแดงสะบ้าย้อยสงขลา90210บาโหยสะบ้าย้อยสงขลา90210ธารคีรีสะบ้าย้อยสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90150เทพาเทพาสงขลา90150ปากบางเทพาสงขลา90150เกาะสะบ้าเทพาสงขลา90260ลำไพลเทพาสงขลา90150ท่าม่วงเทพาสงขลา90260ท่าม่วงเทพาสงขลา90260วังใหญ่เทพาสงขลา90150สะกอมเทพาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90160นาทวีนาทวีสงขลา90160ฉางนาทวีสงขลา90160นาหมอศรีนาทวีสงขลา90160คลองทรายนาทวีสงขลา90160ปลักหนูนาทวีสงขลา90160ท่าประดู่นาทวีสงขลา90160สะท้อนนาทวีสงขลา90160ทับช้างนาทวีสงขลา90160ประกอบนาทวีสงขลา90160คลองกวางนาทวีสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90130บ้านนาจะนะสงขลา90130ป่าชิงจะนะสงขลา90130สะพานไม้แก่นจะนะสงขลา90130สะกอมจะนะสงขลา90130นาหว้าจะนะสงขลา90130นาทับจะนะสงขลา90130น้ำขาวจะนะสงขลา90130ขุนตัดหวายจะนะสงขลา90130ท่าหมอไทรจะนะสงขลา90130จะโหนงจะนะสงขลา90130คูจะนะสงขลา90130แคจะนะสงขลา90130คลองเปียะจะนะสงขลา90130ตลิ่งชันจะนะสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90190จะทิ้งพระสทิงพระสงขลา90190กระดังงาสทิงพระสงขลา90190สนามชัยสทิงพระสงขลา90190ดีหลวงสทิงพระสงขลา90190ชุมพลสทิงพระสงขลา90190คลองรีสทิงพระสงขลา90190คูขุดสทิงพระสงขลา90190ท่าหินสทิงพระสงขลา90190วัดจันทร์สทิงพระสงขลา90190บ่อแดงสทิงพระสงขลา90190บ่อดานสทิงพระสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90000บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา90000เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา90000เกาะแต้วเมืองสงขลาสงขลา90100พะวงเมืองสงขลาสงขลา90000ทุ่งหวังเมืองสงขลาสงขลา90100เกาะยอเมืองสงขลาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90270เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา90270โรงกระแสสินธุ์สงขลา90270เชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา90270กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90000บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา90000เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา90000เกาะแต้วเมืองสงขลาสงขลา90100พะวงเมืองสงขลาสงขลา90000ทุ่งหวังเมืองสงขลาสงขลา90100เกาะยอเมืองสงขลาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90270เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา90270โรงกระแสสินธุ์สงขลา90270เชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา90270กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา