แฟรนไชส์ไปรษณีย์ไทย

0

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ไทย สำหรับท่านที่สนใจเปิดร้านให้บริการรับส่งพัสดุแบบไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปณท มีความพร้อมที่จะเปิดรับสมัครผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านไปรษณีย์ไทย เพื่อให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร ซึ่งมีรูปแบบร้านที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ทันสมัย มีมาตรฐานการให้บริการเช่นเดียวกับที่ทำการไปรษณีย์ทุกประการ

“ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านไปรษณีย์ไทยจะได้รับสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายสินค้าและ ใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมระบบงานการให้บริการของ ปณท นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมพนักงานร้านไปรษณีย์ไทย ทั้งภาคทฤษฎี เรื่องระบบงาน การวางแผนตลาด การใช้งานระบบไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือ CA POS และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติงานจริงที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์จำลอง ตลอดจนเยี่ยมชมดูงานที่ ปณ. กำกับดูแล ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด”

ทั้งนี้ การดำเนินงานร้านไปรษณีย์ไทยในปี 2551 จะนำร่องเปิดให้บุคคลภายนอกรับดำเนินการ 20 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียงครั้งเดียว 2.5 แสนบาท ค่าธรรมเนียมรายปี 2 หมื่นบาท ค่าอุปกรณ์ระบบไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือ CA POS 1.5 แสนบาท และค่าตกแต่งร้านอีก 1.5 แสนบาท รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 5 แสน 7 หมื่นบาท โดยมีอายุสัญญาแต่ละครั้ง 5 ปี และระยะเวลาการคืนทุน 2 ปี 4 เดือน ซึ่ง ปณทพร้อมเป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินกิจการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความจำนงขอรับดำเนินงานร้านไปรษณีย์ไทยได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือติดต่อฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีหรือคอลเซ็นเตอร์ 1545

ทิ้งคำตอบไว้