16.2 C
New York
วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

รหัสไปรษณีย์ สงขลา

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์สงขลาอำเภอนาทวีฉาง90160สงขลาอำเภอนาทวีนาหมอศรี90160สงขลาอำเภอนาทวีคลองทราย90160สงขลาอำเภอนาทวีปลักหนู90160สงขลาอำเภอนาทวีท่าประดู่90160สงขลาอำเภอนาทวีสะท้อน90160สงขลาอำเภอนาทวีทับช้าง90160สงขลาอำเภอนาทวีประกอบ90160สงขลาอำเภอนาทวีคลองกวาง90160สงขลาอำเภอเทพาเทพา90150สงขลาอำเภอเทพาปากบาง90150สงขลาอำเภอเทพาเกาะสะบ้า90150สงขลาอำเภอเทพาลำไพล90260สงขลาอำเภอเทพาท่าม่วง90150สงขลาอำเภอเทพาวังใหญ่90260สงขลาอำเภอเทพาสะกอม90150สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยสะบ้าย้อย90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยทุ่งพอ90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยเปียน90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยบ้านโหนด90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยจะแหน90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยคูหา90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยเขาแดง90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยบาโหย90210สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยธารคีรี90210สงขลาอำเภอระโนดระโนด90140สงขลาอำเภอระโนดคลองแดน90140สงขลาอำเภอระโนดตะเครียะ90140สงขลาอำเภอระโนดท่าบอน90140สงขลาอำเภอระโนดบ้านใหม่90140สงขลาอำเภอระโนดบ่อตรุ90140สงขลาอำเภอระโนดปากแตระ90140สงขลาอำเภอระโนดพังยาง90140สงขลาอำเภอระโนดระวะ90140สงขลาอำเภอระโนดวัดสน90140สงขลาอำเภอระโนดบ้านขาว90140สงขลาอำเภอระโนดแดนสงวน90140สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์เกาะใหญ่90270สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์โรง90270สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์เชิงแส90270สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์90270สงขลาอำเภอรัตภูมิกำแพงเพชร90180สงขลาอำเภอรัตภูมิท่าชะมวง90180สงขลาอำเภอรัตภูมิคูหาใต้90180สงขลาอำเภอรัตภูมิควนรู90180สงขลาอำเภอรัตภูมิเขาพระ90180สงขลาอำเภอสะเดาสะเดา90120สงขลาอำเภอสะเดาปริก90120สงขลาอำเภอสะเดาพังลา90170สงขลาอำเภอสะเดาสำนักแต้ว90120สงขลาอำเภอสะเดาทุ่งหมอ90240สงขลาอำเภอสะเดาท่าโพธิ์90170สงขลาอำเภอสะเดาปาดังเบซาร์90240สงขลาอำเภอสะเดาสำนักขาม90120สงขลาอำเภอสะเดาเขามีเกียรติ90170สงขลาอำเภอหาดใหญ่หาดใหญ่90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่ควนลัง90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่คูเต่า90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่คอหงส์90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองแห90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองอู่ตะเภา90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่ฉลุง90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่ทุ่งใหญ่90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่ทุ่งตำเสา90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่ท่าข้าม90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่น้ำน้อย90110สงขลาอำเภอหาดใหญ่บ้านพรุ90250สงขลาอำเภอหาดใหญ่พะตง90230สงขลาอำเภอนาหม่อมนาหม่อม90310สงขลาอำเภอนาหม่อมพิจิตร90310สงขลาอำเภอนาหม่อมทุ่งขมิ้น90310สงขลาอำเภอนาหม่อมคลองหรัง90310สงขลาอำเภอควนเนียงรัตภูมิ90220สงขลาอำเภอควนเนียงควนโส90220สงขลาอำเภอควนเนียงห้วยลึก90220สงขลาอำเภอควนเนียงบางเหรียง90220สงขลาอำเภอบางกล่ำบางกล่ำ90110สงขลาอำเภอบางกล่ำท่าช้าง90110สงขลาอำเภอบางกล่ำแม่ทอม90110สงขลาอำเภอบางกล่ำบ้านหาร90110สงขลาอำเภอสิงหนครชิงโค90280สงขลาอำเภอสิงหนครสทิงหม้อ90280สงขลาอำเภอสิงหนครทำนบ90280สงขลาอำเภอสิงหนครรำแดง90330สงขลาอำเภอสิงหนครวัดขนุน90330สงขลาอำเภอสิงหนครชะแล้90330สงขลาอำเภอสิงหนครปากรอ90330สงขลาอำเภอสิงหนครป่าขาด90330สงขลาอำเภอสิงหนครหัวเขา90280สงขลาอำเภอสิงหนครบางเขียด90330สงขลาอำเภอสิงหนครม่วงงาม90330สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งคลองหอยโข่ง90230สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งทุ่งลาน90230สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งโคกม่วง90230สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งคลองหลา90115

กล่องไปรษณีย์

EMS Russian post

เช็ครหัสไปรษณีย์

LIFESTYLE

TECHNOLOGY

LATEST NEWS

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001ทุ่งบัว-ทุ่งเมรกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา9027002โตนดด้วนกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา9027003คลองโหนกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา9027004ม่วงงามกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001ทุ่งบัวเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027002แหลมยางเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027003ไร่เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027004แหลมบ่อท่อเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027005ยางทองเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027006แหลมหาดเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027007เกาะใหญ่เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027008คูลาเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา9027009แหลมชันเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด9027001เขาในเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา9027002รัดปูนเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา9027003เชิงแสเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา9027004เชิงแสเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา

[td_block_social_counter custom_title=”STAY CONNECTED” facebook=”envato” twitter=”envato” youtube=”envato”]

POPULAR ARTICLES

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ไทย

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ไทยจะเปิดในรูปแบบของร้านไปรษณีย์ไทยข้อดีคือได้รูปแบบและโลโก้ของไปรษณีย์ไทยซึ่งแบรนด์ค่อนข้างแข็งแกร่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาการส่ง พัสดุแบบต่างๆ

ระยะเวลาการส่ง พัสดุแบบต่างๆ

การส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทย ส่วยมากแล้วที่เป็นที่นิยม มี3 แบบดังนี้

1. การส่ง แบบ EMS การส่งแบบนี้ จะเป็นการส่งด่วน เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการให้พัวสดุหรือจดหมายถึงมือผู้รับ ภายใน1-2วันทำการ (ถ้าจ่าหน้าซองชัดเจนจะนำส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำนด)

2.การส่ง แบบลงทะเบียนธรรมดา หรือลงทะเบียนไม่ด่วน ระยะเวลา 3-7 วันทำการ การส่งแบบนี้สมารถเช็คออนไลน์ได้ แต่ไม่อัพเดทเท่าระบบของ…

www.thailandpost.co.th ตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่ง

เช็คพัสดุไปรษณีย์ไทยได้ที่นี่หลังจากพระสงฆ์เราสามารถเช็คสถานะว่าของถึงหรือยังผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย

LATEST REVIEWS

www.poslaju.com.my tracking

www.poslaju.com.my tracking
Track & Trace
  How to Track Poslaju Courier Track Your Poslaju Shipments, Enter the Tracking Details Below
Click Here Check PoslajuTracking
 

Get the Poslaju Tracking Number

Ems international courier thailand

Thailand Post Track & Trace