รหัสไปรษณีย์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90180กำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา90180ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา90180คูหาใต้รัตภูมิสงขลา90180ควนรูรัตภูมิสงขลา90220ควนรูรัตภูมิสงขลา90180เขาพระรัตภูมิสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90140ระโนดระโนดสงขลา90140คลองแดนระโนดสงขลา90140ตะเครียะระโนดสงขลา90140ท่าบอนระโนดสงขลา90140บ้านใหม่ระโนดสงขลา90140บ่อตรุระโนดสงขลา90140ปากแตระระโนดสงขลา90140พังยางระโนดสงขลา90140ระวะระโนดสงขลา90140วัดสนระโนดสงขลา90140บ้านขาวระโนดสงขลา90140แดนสงวนระโนดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90210สะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา90210ทุ่งพอสะบ้าย้อยสงขลา90210เปียนสะบ้าย้อยสงขลา90210บ้านโหนดสะบ้าย้อยสงขลา90210จะแหนสะบ้าย้อยสงขลา90210คูหาสะบ้าย้อยสงขลา90210เขาแดงสะบ้าย้อยสงขลา90210บาโหยสะบ้าย้อยสงขลา90210ธารคีรีสะบ้าย้อยสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90150เทพาเทพาสงขลา90150ปากบางเทพาสงขลา90150เกาะสะบ้าเทพาสงขลา90260ลำไพลเทพาสงขลา90150ท่าม่วงเทพาสงขลา90260ท่าม่วงเทพาสงขลา90260วังใหญ่เทพาสงขลา90150สะกอมเทพาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90160นาทวีนาทวีสงขลา90160ฉางนาทวีสงขลา90160นาหมอศรีนาทวีสงขลา90160คลองทรายนาทวีสงขลา90160ปลักหนูนาทวีสงขลา90160ท่าประดู่นาทวีสงขลา90160สะท้อนนาทวีสงขลา90160ทับช้างนาทวีสงขลา90160ประกอบนาทวีสงขลา90160คลองกวางนาทวีสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90130บ้านนาจะนะสงขลา90130ป่าชิงจะนะสงขลา90130สะพานไม้แก่นจะนะสงขลา90130สะกอมจะนะสงขลา90130นาหว้าจะนะสงขลา90130นาทับจะนะสงขลา90130น้ำขาวจะนะสงขลา90130ขุนตัดหวายจะนะสงขลา90130ท่าหมอไทรจะนะสงขลา90130จะโหนงจะนะสงขลา90130คูจะนะสงขลา90130แคจะนะสงขลา90130คลองเปียะจะนะสงขลา90130ตลิ่งชันจะนะสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90190จะทิ้งพระสทิงพระสงขลา90190กระดังงาสทิงพระสงขลา90190สนามชัยสทิงพระสงขลา90190ดีหลวงสทิงพระสงขลา90190ชุมพลสทิงพระสงขลา90190คลองรีสทิงพระสงขลา90190คูขุดสทิงพระสงขลา90190ท่าหินสทิงพระสงขลา90190วัดจันทร์สทิงพระสงขลา90190บ่อแดงสทิงพระสงขลา90190บ่อดานสทิงพระสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90000บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา90000เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา90000เกาะแต้วเมืองสงขลาสงขลา90100พะวงเมืองสงขลาสงขลา90000ทุ่งหวังเมืองสงขลาสงขลา90100เกาะยอเมืองสงขลาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90270เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา90270โรงกระแสสินธุ์สงขลา90270เชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา90270กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90000บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา90000เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา90000เกาะแต้วเมืองสงขลาสงขลา90100พะวงเมืองสงขลาสงขลา90000ทุ่งหวังเมืองสงขลาสงขลา90100เกาะยอเมืองสงขลาสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด90270เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา90270โรงกระแสสินธุ์สงขลา90270เชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา90270กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา