21.8 C
New York
วันพุธ, กันยายน 29, 2021
แท็ก เช็คการจัดส่งพัสดุทาง logispost

แท็ก: เช็คการจัดส่งพัสดุทาง logispost

Logispost Plus อัตราค่าบริการคิดอย่างไร

บริการ Logispost คือ บริการที่ ปณท รับฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่ทางไปรษณีย์ในประเทศ โดยมีหลักฐานการรับฝาก การส่งต่อและการนำจ่าย สามารถติดตามระบบงานได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ การเตรียมการนำจ่าย และการนำจ่าย หาก Logispost ดังกล่าวเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ ปณท จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ปณท กำหนด Logispost มีน้ำหนักและขนาดอย่างสูง ดังนี้ 1. น้ำหนักอย่างสูง(สิ่งของรวมวัสดุหุ้มห่อ) ไม่เกิน...

MOST POPULAR

HOT NEWS