(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10 รายการต่อครั้ง บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ eCo-Post ส่งประหยัดในประเทศ Logispost ในประเทศ EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ Courier Post ระหว่างประเทศ ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ Logispost ระหว่างประเทศ ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ E-packet ระหว่างประเทศ