รอของมา 18 วัน ยังไม่ได้ !!!

DWQA Questionsหมวดหมู่: Questionsรอของมา 18 วัน ยังไม่ได้ !!!
Nawapp ทีมงาน asked 5 ปี ago

ส่งของตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จนวันนี้ 21 เมษายน !! ยังไม่ได้ของ คืออะไรค่ะ !?
RL302628658TH ขอความกรุณาส่งเถอะค่ะ ??

Share this:

Copy and paste this code into your website.