ส่งของ Ems จากปณ.ฟิวเจอร์ปาร์ค ไปปณ.ลำลูกกา ยังไม่ได้รับของ

DWQA Questionsหมวดหมู่: Questionsส่งของ Ems จากปณ.ฟิวเจอร์ปาร์ค ไปปณ.ลำลูกกา ยังไม่ได้รับของ
ศิริญาภร asked 5 ปี ago

ส่งของ Ems จากปณ.ฟิวเจอร์ปาร์ค เมื่อวันที่ 13/07/60 ไปปณ.ลำลูกกา วันที่ 17/07/60 ลูกค้ายังไม่ได้รับของ
ในระบบขึ้นว่าเตรียมนำจ่ายตั้งแต่วันที่ 14 ณ ปัจจุบัน ขึ้นว่า นำส่งซ้ำ(ครั้งที่3) หมายความว่ายังไง? หาบ้านไม่เจอ? (หน้ากล่องมีเบอร์โทรให้ติดต่อได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับ) ไม่มีใบเหลืองให้ลูกค้ามารับของค่ะ ดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
ER781303520TH 
ส่งใกล้มากเลยนะคะ

Share this:

Copy and paste this code into your website.